maandag 17 november 2014

De legende van Samson en Delilah


Wie van de Burg naar de Vismarkt gaat en onder de overwelving van de Blinde Ezelstraat eens naar boven kijkt ziet verschillende consoles waarop het verhaal van Samson en Delilah is afgebeeld.

De legendeSamson was een ongelooflijk sterke man. Volgens de overleveringen versloeg hij in zijn eentje honderden Filistijnen. Samson had echter een grote zwakte: vrouwen.

Op een dag kwam Samson de mooie Delilah tegen. Samson viel als een blok voor deze vrouw. Dat zij een Filistijn was, kon hem op dat moment niet deren. De Filistijnen waren echter al gauw op de hoogte van zijn relatie met Delilah. Zij benaderden Delilah om haar te vragen de bron van Samsons ongelooflijke kracht te ontdekken. Delilah stemde toe en vroeg Samson naar de bron van zijn kracht
Samson loog tegen haar en vertelde haar dat hij machteloos was als men hem ketende met zeven soepele pezen. Zodra Samson sliep, ketende Delilah hem met zeven soepele pezen. Vervolgens riep ze: "Samson, de Filistijnen over u". Samson schrok wakker en de soepele pezen knapten als dunne touwtjes
De volgende dag vroeg Delilah weer naar de bron van zijn kracht. Samson loog weer tegen haar en vertelde dat hij zijn kracht zou verliezen als hij vastgebonden werd met touwen die nooit eerder waren gebruikt. Zodra Samson sliep, bond Delilah hem vast met touwen die nooit eerder waren gebruikt. Vervolgens riep ze: "Samson, de Filistijnen over u". Samson schrok wakker en ook de nooit eerder gebruikte touwen knapten als dunne draadjes

Nu werd Delilah boos en ze schreeuwde tegen Samson dat hij haar zijn geheim moest vertellen. Samson vertelde haar dat hij zijn kracht zou verliezen als zijn haar werd vast geweven in een weefgetouw. De eerstvolgende keer dat Samson bij Delilah sliep, weefde ze zijn haar in haar weefgetouw. Vervolgens riep ze: "Samson, de Filistijnen over u". Samson schrok wakker en rukte zich in een keer los.

Nu begon Delilah te huilen. Ze verweet Samson dat hij niet van haar hield en haar niet vertrouwde. Samson gaf toe en vertelde haar zijn grote geheim. Als zijn haar werd afgeknipt, verloor hij zijn kracht. Delilah knipte daarop in zijn slaap zijn haar af. Samson werd wakker en was zijn kracht verloren.

Nadat Samson zijn kracht was verloren, werd hij door Delilah aan de Filistijnen overgeleverd. De Filistijnen staken zijn ogen uit en sloten hem op in een kerker. Samson bracht een lange tijd door in gevangenschap. Op een dag vierden de Filistijnen een groot feest. Zij besloten Samson uit de kerker te halen en op het feest tentoon te stellen zodat zij hem konden bespotten en beschimpen. Omdat Samsons ogen uitgestoken waren, moest een klein jongetje hem leiden. Hij werd tussen twee pilaren van een tempel gezet, zodat iedereen hem goed kon zien. 

Een belangrijk feit was de Filistijnen echter ontgaan. Na alle tijd in de kerker was het haar van Samson weer aangegroeid. Hij bad tot God voor kracht. Toen zette hij zijn handen tegen de pilaren en duwde ze beide om. De gehele tempel stortte in. Vele Filistijnen kwamen om het leven en ook Samson stierf die dag. Hij stierf te midden van zijn vijanden die hij meenam in de dood. 

Waarom is deze console in de Blinde Ezelstraat te zien? Samson was als een blinde ezel in de valstrik van zijn geliefde Delilah getuimeld.

De Blinde Ezelstraat

'hier was 't de Zuid Poort'
Op de tekening van Marcus Gerards hieronder is aan de overkant van het plein een doorgang naar de Reien te zien (de Blinde-Ezelstraat). Net daarachter bevond zich de zuidelijke burchtpoort. In de linker muur zijn nog restanten van het poortscharnier te zien.

Foto: Rudi Vandeputte

De naam van de straat is ontleend aan herberg ‘De Blinde Ezel’ aan de oostzijde van de straat. In een tekst van 1490 komt deze straat reeds voor: “de strate voorbij Den Blinden Ezele”. De naam is niet zomaar verzonnen maar komt van de ezels die werden geblinddoekt om niet duizelig te worden tijdens het malen van graan en dergelijk.

Samson en Delilah in het Groeningemuseum te Brugge
De legende van Samson en Delilah is ten overvloede het onderwerp van menig schilderij. Het Groeningemuseum te Brugge bezit een tweetal werken rond dat thema.

Een kopie naar Anthony van Dyck. Datering  circa 1630 – 1700 ,olieverf op doek, 177 x 262 cm.


En een schilderij van Charles Rousseau  (Brugge 1862 - Brugge 1916) Samson en Delilah – uit 1887.


© Marc Willems (2014)
                                        brugse.legenden@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.